Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2016

veridiana
veridiana
3580 e038
Reposted fromthinredline thinredline viaszarakoszula szarakoszula
veridiana
4027 8775
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaszarakoszula szarakoszula
veridiana
7929 c3c5
veridiana
Są na świecie dobre kobiety. One istnieją, posłuchajcie mnie. Naprawdę istnieją. Przez całe życie chodzą obok nas, takie dobre, mądre i piękne, a my, jak te ciule, nie widzimy ich. Jeden ciul na tysiąc trafia do baru, w którym dobra kobieta, odrywając się od książki poda mu rękę, a wraz z ręką poda mu siłę, która naprawdę może zmieniać świat. 
— bo nie każdy w życiu spotkał człowieka, z którym łączyła go tak cholernie dziwna więź, takie dziwne 'coś' czego nie da się zapomnieć.
veridiana
7704 462b 500
Reposted frompszczola91 pszczola91 viaszarakoszula szarakoszula
veridiana
9286 8431
Reposted fromstarryeyed starryeyed viaszarakoszula szarakoszula
veridiana
3115 aed6
Reposted fromjadzka jadzka viaszarakoszula szarakoszula
veridiana
veridiana
Każda miłość, jeśli jest prawdziwa, powinna niszczyć poprzednią, porażać całego człowieka, tyranizować i żądać wyłączności.
— Herbert
Reposted fromsercowisko sercowisko viaszarakoszula szarakoszula
veridiana
2834 0c17
veridiana
2110 a0d3 500
Reposted fromvandalize vandalize viaszarakoszula szarakoszula
veridiana
7592 aeea 500

cinemaphiles:

Listen Up Philip (2014) dir. Alex Ross Perry

Reposted fromLittleJack LittleJack viaszarakoszula szarakoszula
veridiana
5581 0829
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszarakoszula szarakoszula
veridiana
2282 7ce8

prozacgirl:

I’m extremely hard to love and that will be the death of me

Reposted fromLittleJack LittleJack viaszarakoszula szarakoszula
veridiana
Niezależnie od tego, jak złe wydawało ci się dotychczasowe życie, przygotuj się. Będzie gorzej.
— Brandon Sanderson
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszarakoszula szarakoszula
veridiana
2717 f5ef 500
Reposted fromzuzannag zuzannag viaszarakoszula szarakoszula
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl