Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2020

veridiana
1287 4982 500
Reposted frommangoe mangoe viapoppyseed poppyseed
veridiana
5940 cff4
Reposted fromsouvenirs1 souvenirs1 viaprzeblyski przeblyski
1062 5a7f 500

passivites:

Gartenpavillon Stift Melk Wall Murals
Johann W. Bergl

Reposted fromerial erial viapoppyseed poppyseed

March 09 2020

veridiana
Kobieta, która kocha- uśmiecha się. Kobieta, która walczy- krzyczy. Kobieta, która się poddała- milczy.
— znalezione
veridiana
0892 4f57 500
Reposted fromerq erq viawishyouwerehere wishyouwerehere
veridiana
8708 b260
Reposted fromnyaako nyaako viawishyouwerehere wishyouwerehere
veridiana
Wiem, że dotarłeś na skraj załamania.
Ale błagam, wytrzymaj jeszcze chwile.
— Matthew Quick – Wybacz mi, Leonardzie
veridiana
Kiedyś nie byłam taka nerwowa, jak teraz. Mam to w środku. Coś się we mnie bez przerwy trzęsie.
— Tomek Tryzna "Panna Nikt"
Reposted fromtomowa tomowa viawishyouwerehere wishyouwerehere
veridiana
Reposted fromshakeme shakeme viasplendiid splendiid
veridiana
4414 6861 500
Reposted fromambermoon ambermoon viaillustrious illustrious
veridiana
6473 8123
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaillustrious illustrious
veridiana
3743 a99a 500
Reposted fromteijakool teijakool viaillustrious illustrious
veridiana
0660 105f 500
Reposted frompiehus piehus viaprzeblyski przeblyski
veridiana
3401 e3d5
windy
Reposted fromdelima delima viaamphetaminelogic amphetaminelogic
veridiana
6281 d6a4 500
teotfw
veridiana

"Bo przy Tobie (i dopiero przy Tobie, i tylko przy Tobie) miłość zaczęła mi dostarczać takich właśnie chwil dosłownego, wariackiego szczęścia."

A.Osiecka do J.Przybory, Listy na wyczerpanym papierze

veridiana
6594 c14d 500
veridiana
veridiana
4634 f4fb 500
Reposted fromtfu tfu viaamphetaminelogic amphetaminelogic
veridiana
3896 f503 500
Reposted fromcarol91 carol91 viaamphetaminelogic amphetaminelogic
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl