Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2020

veridiana
3738 f9ce
Reposted fromfoina foina viaamphetaminelogic amphetaminelogic
veridiana

February 22 2020

veridiana
9433 1bb9 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viasplendiid splendiid
5190 89ee 500
Reposted fromtwice twice viasplendiid splendiid
veridiana
2271 ca0b 500
Reposted from0 0 viaamphetaminelogic amphetaminelogic
veridiana
0805 7013
Marylin Monroe...
Reposted frombearded bearded viaamphetaminelogic amphetaminelogic
veridiana
veridiana
1403 2e0e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaamphetaminelogic amphetaminelogic
veridiana
4809 def2 500
veridiana
5290 cc3a
veridiana
9506 6bc5
Reposted fromnulaine nulaine viaillustrious illustrious
veridiana
Reposted fromshakeme shakeme viasplendiid splendiid
veridiana
Niektórzy myślą, że intymność dotyczy zbliżenia. Ale intymność dotyczy prawdy. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że możesz powiedzieć komuś swoją prawdę, kiedy możesz się mu pokazać, kiedy stoisz przed nim odkryty, a jego reakcja brzmi "jesteś bezpieczny ze mną" - to jest intymność.
— Taylor Jenkins Reid
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasplendiid splendiid
veridiana
Co jest pieczęcią osiągniętej wol­ności? Przestać wstydzić się samego siebie. 
— Fryderyk Nietzsche
Reposted fromsohard sohard viasplendiid splendiid
veridiana
0162 0f4e 500
veridiana
3360 dde6 500
Reposted fromretros retros viaamphetaminelogic amphetaminelogic
veridiana
2538 1d9a 500
veridiana
7702 8d82 500
La migliore offerta, G. Tornatore (2013)
veridiana
5376 14da 500
Reposted fromMadMaid MadMaid viaamphetaminelogic amphetaminelogic
veridiana
2666 ec0c
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl